آموزش فعال کردن Messenger service در دایرکت ادمین

آموزش فعال کردن Messenger service در دایرکت ادمین

 
پس از نصب CSF  برای فعال کردن این قابلیت موارد زیر را انجام دهید:
ابتدا با دستور csf –u  این فایروال را بروز رسانی نمایید سپس از طریق SSH  دستورات زیر را اجرا نمایید.

  yum install perl cpan –y
  cpan –i IO::Socket::INET
در صورتی که سوالی پرسیده شد با  y  آنرا پاسخ دهید.
پس از نصب، فایل کانفیگ CSF  را باز نمایید و وارد SECTION:Messenger service  شوید و عبارات زیر را متناسب با سرور تغییر دهید:
 MESSENGER = “0” =>  MESSENGER = “1”

پورت سی پنل:
MESSENGER_HTML_IN = “80,2082,2083”  

پورت دایرکت ادمین:
MESSENGER_HTML_IN = “80,4041,2222 “

در این قسمت پورت مربوط به دایرکت ادمین را قرار دهید.
فایل را ذخیر نمایید و دستور زیر را در SSH  وارد نمایید:
 useradd csf -s /bin/false
پس از آن لازم است که پورت های 8888 و 8889 را فقط در قسمت TCP_OUT سرور باز نمایید.
سپس csf  را ریستارت دهید  (csf –r ).
برای ویرایش محتوای نمایش داده شده به کاربر می توانید فایل index.html  خود را در مسیر زیر قرار دهید و یا این فایل را ویرایش نمایید.
 /etc/csf/messenger/index.html