آموزش نصب ماژول spdy در nginx

آموزش نصب ماژول spdy در nginx

 
Spdy همانند Https پروتکلی برای رمزنگاری کردن اطلاعات مبادله شده بین سرور و کلاینت می باشد اما بنابر گزارشات این پروتکل چندین بار سریعتر از https می باشد، لذا بیشتر کاربران تمایل زیادی برای استفاده از این پروتکل به همراه nginx  دارند.
پس از نصب nginx  برای نصب این ماژول می توان موارد زیر را انجام داد:
در کانفیگ سرور های جدید لازم است که ابتدا 2 پوشه زیر ساخته شود:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
mkdir -p custom/nginx/
mkdir -p custom/nginx/conf
سپس این دو فایل را در مسیر های ایجاد شده کپی می کنیم:
cp /usr/local/directadmin/custombuild/configure/nginx/configure.nginx /usr/local/directadmin/custombuild/custom/nginx/configure.nginx
cp /usr/local/directadmin/custombuild/configure/nginx/conf/nginx-vhosts.conf  /usr/local/directadmin/custombuild/custom/nginx/conf/nginx-vhosts.conf
فایل زیر را با nano  برای ویرایش باز می کنیم.
nano /usr/local/directadmin/custombuild/custom/nginx/configure.nginx
و در وسط فایل flag  زیر را قرار میدهیم و فایل را ذخیره می کنیم:
“–with-http_spdy_module”
سپس فایل زیر را ویرایش نمایید:
nano /usr/local/directadmin/custombuild/custom/nginx/conf/nginx-vhosts.conf
و موارد زیر در بلوک server  که مربوط به Port 443  را تغییر می دهیم:
listen       |IP|:|PORT_443| sslspdy;
listen       127.0.0.1:|PORT_443| sslspdy;
listen       [::1]:|PORT_443| sslspdy;
add_header Alternate-Protocol 443:npn-spdy/3;
فایل مورد نظر را ذخیره می کنید و مجدد nginx  را کامپایل می کنیم:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
screen ./build nginx
./build rewrite_confs
می توانید با دستور nginx –V  ماژول های نصب شده را مشاده نمایید:
همچنین برای بررسی بیشتر فایل زیر را باز نمایید و دقت کنید که موارد موجود در بلوک server  مطابق همانی باشد که در چند خط بالاتر تغییر دادیم:
nano /etc/nginx/nginx-vhosts.conf
برای بررسی نصب این مورد می توانید پلاگین زیر را برای کروم دانلود نمایید:
https://chrome.google.com/webstore/detail/spdy-indicator/mpbpobfflnpcgagjijhmgnchggcjblin

بعد از نصب لازم است که یکی از صفحات سایت را با پروتکل Https  باز نمایید.