رفع مشکل login به کنسول مدیریتی Esxi

رفع مشکل login به کنسول مدیریتی Esxi

 
در صورتی که امکان لاگین به قسمت مدیریت VM ها با VMware vSphere Client را ندارید به سرور ssh نمایید و دستور زیر را اجرا کنید.
services.sh restart
برای ssh کردن باید پیش از این قابلیت ssh را فعال کرده باشید.
در مدیریت تب configurations و در قسمت Security Profile باید Properties را انتخاب کنید و SSH service را فعال کنید.