مشاهده پیغام خطای Directory Listing Denied

مشاهده پیغام خطای Directory Listing Denied

 
این پیغام زمانی مشاهده می شود که وب سرور دسترسی به فایل پیش فرض وبسایت نداشته باشد. ممکن است فایل پیش فرض وبسایت مورد نظر بطور صحیح یا کامل  و یا درمسیر صحیح آپلود نشده باشد.

جهت رفع مشکل ابتدا وارد کنترل پنل شده و گزینهfile Manager  را انتخاب نمائید. دامنه مورد نظر را انتخاب نموده و در در صفحه بعد بر روی پوشه wwwroot  کیلک کنید. فایل های مربوط به وبسایت شما می بایست در این پوشه بطور کامل آپلود شده باشند. صحت فایل های آپلود شده را بررسی نمائید.

 

در گام بعد وارد قسمت website  شوید، بر روی نام وبسایت مورد نظر کلیک کنید در قسمت Default Documents  بررسی نمائید که عنوان فایل پیش فرض وبسایت شما در این لیست وجود داشته باشد و در صورت وجود نداشتن عنوان فایل مربوطه را در لیست وارد کنید. در نظر داشته باشید که بالاترین فایل در فهرست، بالاترین اولویت در نمایش به عنوان صفحه پیش فرض را داراست. اگر میخواهید که در صورت عدم وجود فایل پیشفرضی که در قسمتDefault Documents ، لیستی از فایل های موجود در آن Directory  را در مرورگر به کاربر نمایش دهد و با خطا مواجه نشود، گزینه ی Directory Browsing  را فعال کنید و سپس بر رویSave  کلیک کنید.

 

تنظیمات فایل web.config  را بررسی نمائید و در صورت بر طرف نشدن مشکل تیکت جهت بررسی بیشتر در بخش پشتیبانی ایجاد نمائید.