اضافه کردن دامنه فارسی

اضافه کردن دامنه فارسی

اضافه نمودن دامنه فارسی

ابتدا از طریق سایت  http://whois.scنام دامنه فارسی را جستجو نمائید.

 

سپس دامنه ثبت شده بعنوان مثال XN- – PGBKFBR0LB14GDA43A.COM  را از طریق کنترل پنل بر روی وبسایت خود پارک کنید.

در گام بعد در سرور iis را باز نموده و از قسمتsites بر روی عنوان وبسایت مربوطه راست کلیک کنید و گزینه Edit Binding را انتخاب نمائید.

 

در لیست Site Bindings دامنه پارک شده را انتخاب و بر روی دکمه Edit کلیک کنید. در قسمت hostname نام فارسی دامنه را بجای مقدار فعلی وارد نموده و بر روی دکمه ok  کلیک کنید.

سپس وبسایت مربوطه را انتخاب و بر روی strat کلیک نمائید.