رفع مشکل در نصب جوملا

رفع مشکل در نصب جوملا


رفع مشکل در نصب جوملا

 

در صورتی که در مراحل نصب جوملا با مشکل مواجه شده و ادامه پروسه نصب بدون مشاهده خطا ادامه نیافت (این مشکل اغلب در هنگام نصب جوملا 3 همراه با نصب اطلاعات نمونه رخ می دهد) می توانید طبق آموزش زیر عمل کنید:

جهت رفع مشکل در مسیری که فایل های جوملا را آپلود نموده اید، وارد مسیرinstallationsqlmysqlشده فایل Joomla.sql که در این مسیرقرار دارد را ویرایش نموده و کلیه مقادیر مربوط به“ENGINE=InnoDB” را به “ENGINE=MyIsam” تغییر داده و سپس تغییرات را ذخیره نمائید. در صورتی که مشکل شما رفع نشد همین تغییرات را در فایل sample_data.sql نیز انجام دهید.