بکاپ گیری از دیتابیس در SQL Server 2008

بکاپ گیری از دیتابیس در SQL Server 2008

بکاپ گیری از دیتابیس در SQL Server 2008:

1-    نرم افزار Microsoft SQL Server را باز کنید.

2-    نام user دیتابیس و رمز مربوط را وارد نمایید.

3-    بر روی دیتابیس مورد نظر راست کلیک کرده و tasks را انتخاب نمایید.

Select database >> Right-click >> Tasks >> Back Up

 

 


بعد از انتخاب
Backupصفحه ی زیر نمایش داده می شود:

 

 

4-    با توجه به تصویر بالا، قسمت Backup type را Full انتخاب نمایید.

برای ذخیره بکاپ در قسمت Backup to: Disk را انتخاب نمایید.

5-    حال بر روی دکمه Add کلیک کنید. مسیر و نامی برای ذخیره فایل بکاپ وارد نمایید.

6-     فایل بکاپ را با پسوند .bak ذخیره نمایید.

 

 


دقت داشته باشید که پوشه ی بکاپ ، زیر شاخه ی MSSQL باشد.

 

7-    بر روی دکمه Ok کلیک نمایید. درصورتیکه بکاپ گیری با موفقیت انجام شود صفحه ی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

 

 

چگونگی بازگردانی بکاپ دیتابیس درSQL Server 2008:

 

1-    نرم افزار Microsoft SQL Server را باز کنید و به دیتابیس مربوطه متصل شوید.

2-    بر روی دیتابیس مورد نظر راست کلیک کرده و tasks را انتخاب نمایید.

Select the database >> Right-click >> Tasks >> Restore >> Database

 

 

 


3-    مطابق تصویر زیر “From device” را انتخاب نمایید.

 

 


4-    حال مطابق تصویر زیر، قسمت Backup media را File انتخاب کرده و دکمه Add را بزنید.

 

 


5-    فایل بکاپ موردنظر جهت بازگردانی را انتخاب نموده و دکمه Ok را بزنید.

 

 


در صورتیکه بازگردانی بکاپ دیتابیس با موفقیت انجام شود، پیغام   “The restoration of database “yourdatabasename” completed successfully.” را مشاهده می کنید.