تغییر وضعیت سرویس‌ها از طریق کنترل‌پنل DirectAdmin

تغییر وضعیت سرویس‌ها از طریق کنترل‌پنل DirectAdmin

آتغییر وضعیت سرویس‌ها از طریق کنترل‌پنل دایرکت‌ادمین

 با دسترسی Admin وارد کنترل‌پنل شوید؛ سپس مطابق تصویر زیر گزینهService Monitorرا انتخاب نمایید.


تغییر وضعیت سرویس ها از طریق کنترل‌پنل DirectAdmin - کلودفایر

در صفحه ی بعد، لیست سرویس‌ها نمایش داده می‌شود، می‌توانید با استفاده از گزینه‌هایی که روبروی هر یک وجود دارد اقدام به Start ،Stop و  Restart نمودن سرویس نمایید.


تغییر وضعیت سرویس ها از طریق کنترل‌پنل DirectAdmin - کلودفایر

معرفی برخی سرویس‌های مهم در دایرکت‌ادمین:

–  Clamd:آنتی ویروس پیش فرض سرور

  –  Directadmin:  پنل دایرکت ادمین

  –  Dovecot:سرویس ایمیل

  –  Freshclam: آنتی ویروس پیش فرض سرور

  –  Httpd:سرویس آپایچی (HTTP)

  –  Lfd: فایروال سرور

  –  Mysqld: سرویس mysql

  –  Named:سرویس DNS

  –  pure-ftpd: سرویس FTP

  –  Sshd:سرویس SSH