بررسی لحظه ای لود سرور در کنترل‌پنل DirectAdmin

بررسی لحظه ای لود سرور در کنترل‌پنل DirectAdmin

آموزش شماره ۸۱۱: بررسی لحظه ای لود سرور

 با دسترسی Admin وارد کنترل‌پنل شوید؛ سپس مطابق تصویر زیر گزینهProcess Monitorرا انتخاب نمایید:

 بررسی لحظه ای لود سرور در دایرکت ادمین - کلودفایر

 

در صفحه ی باز شده میزان لود سرور در همان لحظه، میزان استفاده از Ram و CPUو همچنین userپرمصرف نمایش داده می‌شود.

 
بررسی لحظه ای لود سرور در دایرکت ادمین - کلودفایر
 

همچنین می‌توانید مطابق تصویر زیر بازه‌ی زمانی برای بروزرسانی خودکار  لود سرور را مشخص نمایید.

بررسی لحظه ای لود سرور در دایرکت ادمین - کلودفایر