تنظیم DNS سرورهای مجازی و اختصاصی

تنظیم DNS سرورهای مجازی و اختصاصی

آموزش شماره ۸۰۳:

جهت تنظیم DNS سرورهای مجازی و اختصاصی دارای کنترل‌پنل DirectAdmin مراحل زیر را طی نمایید:


۱- با سطح دسترسی Admin (مدیر سرور) به کنترل‌پنل لاگین کنید.

۲- در صفحه Home کنترل‌پنل، از بخش Admin Tools، بر روی گزینه DNS Administration کلیک کنید (تصویر زیر).

‫تنظیم DNS سرور مجازی / اختصاصی در DirectAdmin

۳-در صفحه جدید، بخش دامنه، بر روی نام دامنه اصلی سرور کلیک نمایید (تصویر زیر).

‫تنظیم DNS سرور مجازی / اختصاصی در DirectAdmin

۴- به صفحه مدیریت دامنه هدایت خواهید شد، در این صفحه باید دو رکورد NS1 و NS2 از نوع A رکورد تعریف و به آی‌پی اصلی سرور متصل، همچنین دو رکورد از نوع NS مطابق شکل زیر به NS1 و NS2 دامنه‌ی اصلی متصل گردد(تصویر زیر).


‫تنظیم DNS سرور مجازی / اختصاصی در DirectAdmin

اگر بخواهیم با ایجاد اکانت هاست جدید در سرور، DNSهای آن نیز به‌صورت خودکار تنظیم گردد به صورت زیر عمل می‌کنیم:

۱:در صفحه Home کنترل‌پنل، از بخش Extra Features، بر روی گزینهAdministrator setting کلیک کنید (تصویر زیر).

‫تنظیم DNS سرور مجازی / اختصاصی در DirectAdmin۲: در صفحه Administrator setting، بخش Administrator setting، مقادیر NS1 و NS2 مانند تصویر زیر تنظیم گردد:

‫تنظیم DNS سرور مجازی / اختصاصی در DirectAdmin

**نکته:به جای دامنه cloudfire.ir دامنه اصلی سرور قرار داده شود.