پشتیبان‌گیری در WSP

پشتیبان‌گیری در WSP

آموزش شماره 792:

پشتیبان‌گیری کامل در Website Panel (وب‌سایت پنل) در دو بخش مجزای پشتیبان‌گیری از پایگاه‌داده و خود وب‌سایت پنل صورت می‌گیرد، در این آموزش روش پشتیبانگیری خودکار از وب‌سایت پنل و ذخیره‌ی آن در یک سرور پشتیبان گفته خواهد شد. 

برای پشتیبانگیری ابتدا باید وارد پنل مدیریت سرور خود شوید، سپس در میانه‌ی صفحه، بخش Hosting Space بر روی گزینه‌ی «Seystem» کلیک نمایید.

راهنمای پشتیبان‌گیری WSP-وبسایت پنل

درصفحه جدید، منوی آبی رنگ سمت چپ (Hosting Space Menu)، بر روی گزینه‌ی «Scheduled Task» کلیک نموده تا به صفحه ScheduledTasks (زمان‌بندی وظایف)‌ هدایت شوید.

راهنمای پشتیبان‌گیری WSP

در این 
صفحه برای تعریف یک وظیفه‌ با زمان مشخص،برروی گزینه‌ی «Scheduled Task Add» کلیک کنید.


راهنمای پشتیبان‌گیری WSP

به صفحه جدید Scheduled Task Properties هدایت خواهید شد، و دراین بخش می‌بایست اطلاعات خواسته شده را با توجه به نیاز خود تکمیل نمایید:

راهنمای پشتیبان‌گیری WSP

Fild (فیلد)هایی که در این بخش نیاز به مقداردهی دارند عبارتند از:

 1. Task Name:نام وظیفه‌.
 2. Task Type : نوع وظیفه‌ را از لیست موجود روبری این گزینه انتخاب و مشخص ‌نمایید. بعنوانمثال با انتخاب گزینه‌ی «backup»، از وبسایت‌پنل سرور در زمان‌ و مسیر مورد نظر شما، پشتیبان تهیه و ذخیره می‌گردد، یا با انتخاب گزینه‌ی «backup database»از فایل‌های بانک‌اطلاعانی مشخص شده در زمان‌ و مسیر مورد نظر شما، پشتیبان تهیه و ذخیره خواهد شد. برای ذخیره پشتیبان در فضای پشتیبان راه دور نوع وظیفه را«Send Files via Ftp» قرار دهید.
 3. Task Parameter:پارامترهای وظیفه‌ را مشخص می‌کند. فیلدهای این قسمتبا توجه به نوع وظیفه انتخاب شده متفاوت خواهد بود. برای نوع وظیفه«Send Files via Ftp»، پارامترها را بصورت زیر تنظیم نمائید.
  1. در بخشSpace Fileمسیر فایلی که می‌خواهید انتقال دهید، را مشخص کنید. 
  2. در بخشFTP Serverآدرس ip سرور ftp (فضای پشتیبان راه دور) راوارد نمائید.
  3. در بخشFTP Usernameنام کاربری و درFTP Passwordرمز عبور فضای پشتیبان راه دور را وارد کنید.
  4. در بخشFTP Remote Folderمسیری که می خواهید فایل ها پس از انتقال در آن قرار گیرد.
 4. Schedule: زمان اجرای وظیفه را با توجه به نیاز خود مشخص نمایید.
  1. با انتخابDailyوظیفه هر روزدر ساعت مشخص شده درStart Time(زمان شروع)، اجرا خواهد شد. 
  2. با انتخابweeklyوظیفه هر هفته در ساعت مشخص شده درStart Timeو در روز مشخص شده درDay of the Week (چندمین روز هفته)، اجرا خواهد شد.
  3. با انتخابmountlyوظیفه هر ماه در ساعت مشخص شده در Start Time و در روز مشخص شده درDay of the Month (چندمین روز ماه)، اجرا خواهد شد.
  4. با انتخابonceوظیفه تنها یکبار، در زمان مشخص شده اجرا خواهد شد.
 5. Enabled: فعال یا غیر فعال بودن وظیفه را تعیین می‌کند.
 6. Priority: اولویت وظیفه را تعیین می‌کند. چنانچه چند وظیفه برای یک زمان تعریف شده‌باشد، به کمک این گزینه می‌توانید ترتیب اولویت اجرا شدن آن‌ها را مشخص نمایید.
 7. Max Execution Time: حداکثر زمان اجرای وظیفه تعیین می‌شود.

نکته:

 1. چنانچه تمایل دارید تنها از یک اکانت‌ مشخص پشتیبان تهیه گردد، کافیست وارد پنل مدیریت آن اکانت شده و از بخش Hosting Space، بر روی گزینه‌ی «Scheduled Task» کلیک نموده و بقیه‌ی مراحل را مانند بالا طی نمایید.
 2. برای تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه‌داده، تنها باید نوع وظیفه را بر روی «backup database»تنظیم نموده و بقیه‌ی مراحل را طی نمایید.