عدم مشاهده سایت با پیشوند www

عدم مشاهده سایت با پیشوند www

آموزش شماره‌ی 790:
چنانچه ‌وب‌سایت شما با پیشوند www بارگذاری نشد و شما قادر به مشاهده‌ی محتوای آن نیستید، مراحل زیر را طی نمایید:

۱- ابتدا بررسی نمایید آیا وب سایت شما بصورت http://yoursite.com بدون خطا بارگذاری می‌گردد؟ درصورت مثبت بودن پاسخ وارد کنترل‌پنل سایت خود شده و بر روی گزینه‌ی «Web Site» کلیک نمایید.

باز شدن سایت با www

۲- دامنه مورد نظر را انتخاب کنید.

۳- در صفحه باز شده بر روی گزینه‌ی «Add Web Site Pointer» کلیک نمائید.

باز نشدن سایت با www

۴- در بخش «Web Site Pointer» پیشوند www را وارد نموده و از لیست روبروی آن نام دامنه‌ را انتخاب کنید.

باز شدن سایت با www

۵- بر روی کلید «Add Pointer» کلیک کنید.

۶- مجددا سایت خود را با آدرس http://www.yoursite.com بررسی نمایید، درصورت عدم مشاهده با بخش پشتیبانی سایت خود تماس گرفته و مسئله را مطرح نمایید.