تمدید دامنه IR

تمدید دامنه IR

جهت تمدید دامنه
ir


علاوه پس از
تنظیم مشخصه‌های شناسه

می‌بایست وارد پنل

nic


خود شده و نام دامنه را از قسمتدامنه های من
جستجو کرده و پس از نمایش دامنه در بخش


رابط هابر


روی گزینه


تغییر رابط‌ها


کلیک نماید.

تمدید دامنه

 

در صفحه‌
ی باز شده، رابط مالی دامنه را بصورت
mm61-irnic
و نماینده را بصورت
fa482-irnic
تنظیم فرمایید.

تمدید دامنه

سپس گزینه


بله قبول دارم


را انتخاب، سپس بر روی دکمه


اعمال

کلیک نمایید.

تمدید دامنه

پس از انجام این مراحل اقدام به تمدید دامنه بوسیله کلودفایر،‌یا پرداخت فاکتور تمدید دامنه نقطه آی آر (
.ir
) نمایید.