ثبت دامنه‌ های نقطه آی آر (.ir)

ثبت دامنه‌ های نقطه آی آر (.ir)

 

پیش از ثبت دامنه‌های نقطه آی آر (.ir) بهتر استقوانین و محدودیتهای ثبتاین دامنه را مطالعه نمایید.

برای ثبت دامنههای نقطه آی آر (.ir) شما نیاز به شناسه در مرکز ثبت دامنههای آی آر (nic.ir)دارید. درصورتی که تا کنون عوض سایتnic.irنشده و در این مرکز شناسه نداشته،می‌توانید با عضویت در سایتnic.ir شناسه کاربری جدید دریافت نمایید. این شناسه به منزله نام کاربر(user name)شما نیز خواهد بود.

جهت ثبت دامنه از طریق کلودفایر، پس از ورود به پنل کاربری خود از نوار آبی رنگ بالای صفحه از قسمت دامنه، بر روی گزینهثبت دامنهکلیک نمایید ( شکل 1 )

ثبت دامنه

شکل 1

در صفحه جدید باز شده، مانند شکل 2، نام دامنه را در محل شماره یک نوشته ( در شکل ۲ با رنگ قرمز شماره گذاری شده) سپس از محل شماره دو نوع پسوند را انتخاب نموده و بروی گزینه کنترل وضعیت ثبت دامنه کلیک کنید تا امکان ثبت دامنه برسی و نتیجه آن اعلام گردد.

شکل 2

در صفحه باز شده چنانچه با پیغام سبز رنگ امکان ثبت دامنه وجود دارد مواجه شدید،‌بدین معناست که دامنه جهت ثبت آزاد است می توانید بر رویگزینهی برای ادامه کلیک کنید >>کلیک نموده تا روند ثبت دامنه آغاز گردد (شکل 3 )

“ثبت دامنه”

شکل 2

در صفحه باز شده چنانچه با پیغام سبز رنگ امکان ثبت دامنه وجود دارد مواجه شدید،‌بدین معناست که دامنه جهت ثبت آزاد است می توانید بر رویگزینهی برای ادامه کلیک کنید >>کلیک نموده تا روند ثبت دامنه آغاز گردد (شکل 3 )

ثبت دامنه

شکل 3

در صفحه باز شده چنانچه نیاز به هاست داشته باشید می توانید برویگزینه برای خرید هاست اینجا را کلیککنید.در غیر این صورت ایمیل یا شناسه خود را در بخشایمیل یا هندل شما در ایرنیکوارد نموده و برروی کلیدمرحله بعدی خریدکلیک کنید.( شکل 4)

ثبت دامنه

شکل 4

در صفحه جدید از شما اطلاعاتی جهت مالک دامنه می خواهد، که تغییر این اطلاعات برای دامنه های نقطه آی آر (.ir) تنها بوسیله تغییر شناسه در هنگام ثبت یا انتقال به شناسه دیگر امکان پذیر بودم و درج اطلاعات دیگر در این صفحه منجر به تغییر اطلاعات نمایش داده شده درwhoisدامنه نخواهد شد. برای ادامه روند ثبت دامنه گزینهموافقت با شرایط استفاده از خدماترا انتخاب و بر روی کلیدثبت سفارشکلیک نمایید.(شکل 5)

ثبت دامنه

شکل 5

در مرحله بعد برای شما فاکتور هزینه ثبت دامنه مورد نظر ایجاد گردیده با پرداخت آن دامنه به نام مالک شناسه رزرو و درصورت تایید توسط مرکز ثبت دامنههای آی آر (nic.ir) دامنه فعال خواهد شد.