مشاهده ورژن لینوکس از طریق ssh

مشاهده ورژن لینوکس از طریق ssh

آموزش شماره 748:
برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:

cat /etc/redhat-release

یا

nano /proc/version