تغییر پسوورد ایمیل در Roundcube

تغییر پسوورد ایمیل در Roundcube

آموزش شماره 740 :

وارد وب میل خود شوید.

ابتدا روی گزینه setting کلیلک نمایید.

 

سپس روی گزینه password کلیک نمایید

 

 

پسوورد را تغییر دهید و روی گزینه Save کلیک نمایید