ریدایرکت کردن در Directadmin

ریدایرکت کردن در Directadmin

آموزش شماره 737 :

در این مقاله سعی داریم دامنه domain.com را روی ساب دومین folder.domain.com ریدایرکت نماییم.

در قسمت local url path عبارت index.php را وارد می نماییم.

در قسمت destiination url آدرس مفصد را که می خواهیم به آنجا ریدایرکت انجام شود را وارد می نماییم.

تغییرات را ذخیره می نماییم.