مشاهده لیست IP های سرور از طریق ssh

مشاهده لیست IP های سرور از طریق ssh

برای مشاهده لسیت IP های سرور کافی است پس از ورود به سرور از طریق ssh دستور زیر را وارد نمایید:

nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip.list