تغییر میزان حداکثر حجم آپلود فایل در file manager

تغییر میزان حداکثر حجم آپلود فایل در file manager

برای این منظور وارد directadmin خود شوید:

در حالت admin level وارد بخش Administrator Settings شوید.

سپس در صفحه باز شده مقابل عبارت Max Request/Upload Size (bytes) میزان فضای آپلود (بایت) قابل تغییر می باشد.

پس از تغییر میزان اپلود تغییرات را ذخیره نمایید.