تغییر رمز عبور Email در Cpanel

تغییر رمز عبور Email در Cpanel

در صورت فراموش کردن رمز ایمیل خود، باید رمز ایمیل را تغییر دهید.
وارد cpanel شوید.
در صفحه اصلی پنل روی گزینه Email Accounts کلیک نمایید
در صفحه باز شده در مقابل ایمیل مورد نظر روی گزینه Change Password کلیک نمایید.


پسوورد جدید را وارد نمایید و روی گزینه Change کلیک نمایید.