چگونگی اطلاع از جزئیات اکانت مربوط به هاست در websitepanel

چگونگی اطلاع از جزئیات اکانت مربوط به هاست در websitepanel

تمام جزئیات مربوط به پکیج مربوط به هاست شما در قسمت Hosting Space Summary قابل مشاهده است.
ابتدا وارد WebsitePanel شوید و hosting space را انتخاب نمایید.
لینک View Space Summary را در منوی سمت را راست دنبال نمایید.
اطلاعات قابل مشاهده شامل :
server IP، nameserver(DNS،محل فیزیکی وب سایت،سرور پست الکترونیکی،اتصالات پایگاه داده،MSSQL server ip and port.