از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

تشخیص کرنل لینوکس(32 بیتی یا 64 بیتی)

برای تشخیص کرنل لینوکس در خط فرمان، کافیست دستور زیر را دز خط فرمان اجرا نمایید:

uname -m

اگر خروجی این دستور:

x86_64 باشد یعنی 64 بیتی است.

i686  باشد یعنی 32 بیتی است.

  •