چگونگی تهیه نسخه پشتیبان database از طریق SSH

چگونگی تهیه نسخه پشتیبان database از طریق SSH

ابتدا به اکانت خود ssh کنید.
اکنون باید از دستور زیر استفاده نمایید:
mysqldumpdatabasename-uusername-ppassword>pathfor file.sql
اگر از یوزر و پسوورد، دیتابیس خود اطلاع ندارید،از طریق ssh در public_html سایت خود فایل config دیتابیس را باز نمایید:
databasename:نام دیتابیس
username: نام کاربری دیتابیس
password: پسوورد دیتابیس مورد نظر
path: مسیری که می خواهید بک آپ در آنجا ذخیره شود.