طریقه نصب Zend Optimizer روی سرور

طریقه نصب Zend Optimizer روی سرور

ابتدا وارد مسیر زیر شوید:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
سپس دستورات زیر را به ترتیب اجرا نمایید:


./build update
./build zend
./build php

توجه داشته باشید باید در فایل option.conf در مسیر بالا قابلیت zend را فعال کرده باشد

nano options.conf