رفع خطای SSL در Internet explorer

رفع خطای SSL در Internet explorer

این خطا نشان دهنده این است که  گواهی SSL  امضا نشده است. دلایل این خطا می تواند عوامل زیر باشد:
1. وب سایت از گواهی خود امضا استفاده می کند.
2. وب سایت از گواهی  SSL رایگان استفاده می کند.
3. گواهی نامه موجود است اما واسط ارتباط با منبع وجود ندارد.
مشکل سوم بسیار رایج است.
نحوه‌ی رفع این مشکل:
در صورت مشاهده این مشکل ممکن است با یکی از صفحات زیر برخورد نمایید:
در IE 6


در صورت مشاهده این پیغام روی گزینه yes کلیک نمایید
در IE 7 و بالاتر


درمشاهده این پیغام روی گزینه continue to this website کلیک نمایید