چگونگی reboot کردن سرور لینوکس از طریق خط فرمان

چگونگی reboot کردن سرور لینوکس از طریق خط فرمان

به سادگی با دستور زیر می توانید سیستم را reboot کنید:
shutdown -r now
پس از اجرای این دستور یک پیغام از طرف  root با محتوای زیر مشاهده می نمایید:
The system is going down for reboot NOW!

از دستور زیر نیز می توانید برای reboot کردن سرور در زمان خاص استفاده نمایید:

shutdown -r000m

بجای 000 مقدار زمان لازم به دقیقه را بنویسید.