درخواست های من نمی تواند به پایگاه داده متصل شود.(مشکل در اتصال به دیتابیس)

درخواست های من نمی تواند به پایگاه داده متصل شود.(مشکل در اتصال به دیتابیس)

موارد زیر را بررسی کنید:

1.درخواست شما از MySQL hostname صحیح استفاده می‌کند.(در اکثر موارد localhost نام دارد)

2.درخواست شما باید از نام کاربری و پسوورد صحیح پایگاه داده استفاده کند.

3.توجه داشته باشید که نام کاربری و دیتا بیس شامل یک پیشوند نیز هستند.(به عنوان مثال:user_joomla 

MySQL.4 در حالت پیش فرض روی پورت 3306 TCP فعالیت می‌کند.