اتصال کاربر به بانک اطلاعاتی در websitepanel

اتصال کاربر به بانک اطلاعاتی در websitepanel

اتصال کاربر به بانک اطلاعاتی در websitepanel :

چطور یک کاربر را به بانک اطلاعاتی متصل کنم ؟

آموزش مربوط به ساخت بانک اطلاعاتی در لینک زیر موجود است که باید ابتدا آن را مطالعه نمایید.

http://my.cloudfire.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=545

جهت اتصال یک کاربر به بانک اطلاعاتی بعد از ساخت بانک اطلاعاتی بر روی creat user کلیک نمایید.


در مرحله بعد نام کاربر مورد نظر را وارد نموده و بانک اطلاعاتی مربوطه را نیز انتخاب نمایید.