نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel

نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel

نحوه استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel :

برای استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel چه کار کنم ؟

برای استخراج یک فایل فشرده در کنترل پنل websitepanel ابتدا بعد از ورود به کنترل پنل به مسیری که فایل zip وجود دارد رفته و سپس فایل مورد نظر را انتخاب نموده وبر روی unzip کلیک نمایید.