استفاده چند کاربره از websitepanel

استفاده چند کاربره از websitepanel


استفاده چند کاربره از websitepanel :

چگونه در websitepanel چند کاربر جهت ورود به کنترل پنل ایجاد کنم ؟

جهت ایجاد چند کاربر در کنترل پنل websitepanel بعد از ورود به کنترل پنل بر روی peers کلیک کنید .سپس بر روی creat peer account کلیک کرده و سپس در صفحه ای که باز می شود می توانید نام کاربری و رمز عبور جدیدی جهت کاربر دیگری ایجاد نمایید.