دریافت نرم‌افزارها و بسته‌های پلسک

دریافت نرم‌افزارها و بسته‌های پلسک

چطور میتوانم بسته‌های نرم‌افزاری Plesk را دانلود کنم؟

برای اینکار باید از آدرس http://autoinstall.plesk.com نسخه‌ی Plesk خود را انتخاب نمایید و پس از آن میتوانید نرم‌افزار مورد نظر را بصورت rpm دانلود نمایید.