ورود به کنترل پنل websitepanel

ورود به کنترل پنل websitepanel

جهت ورود به کنترل websitepanel

شما می توانید از آدرس زیر نسبت به ورود به کنترل پنل اقدام نمایید.

http://yourdomain.com:8585

به عنوان مثال: http://cloudfire.ir:8585بعداز تایپ آدرس در مرورگر نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.