پیغام License is not yet active

پیغام License is not yet active

من با پیغام License is not yet active مواجه میشوم، چطور باید لایسنس را فعال کنم؟

لایسنس‌های DirectAdmin براساس تاریخ و زمان فعال میشوند. این احتمال وجود دارد که زمان کنونی سرور صحیح نباشد و باعث بوجود آمدن این مشکل شده باشد. برای اطلاع از زمان کنونی سرور در SSH از دستور date استفاده نمایید. در صورتی که زمان سرور صحیح نیست با استفاده از یکی از دو دستور زیر زمان صحیح را وارد نمایید:

date -s “31 AUG 2010 21:00:00”

date –set=”31 AUG 2010 21:00:00″