از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش کلودفایر

محل phpMyAdmin در Plesk

برای دسترسی به این قسمت ابتدا از مسیر زیر روش ساخت بانک اطلاعاتی را از این محل مطالعه کنید.

http://my.cloudfire.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=443
حال برای باز کردن  phpMyAdmin برروی گزینه (Webadmin) کلیک کنید.

 


نکته : شما میتوانید با انتخاب یک یوزر و کلیک برروی گزینه (Default for DB WebAdmin) در بالای جدول این یوزر را به عنوان کاربر پیشفرض بانک اطلاعاتی تعیین کنید.

  •