آمار فروشندگان(Reseller Statistics)

آمار فروشندگان(Reseller Statistics)

از پنل اصلی گزینه Reseller Statisticsرا انتخاب کنید .


این جدول شامل اطلاعاتی مفید درباره منابع استفاده شده و مقدار آنها است.
پهنای باند(Bandwidth) هر شب محاسبه و بروز رسانی میشود.