حذف اکانت

از پنل اصلی گزینه List / Modify Accounts را انتخاب کنید .یوزر هایی را که می خواهید حذف کنید،از قسمت Select انتخاب کنید.
پس از انتخاب بر روی دکمه Delete کلیک کنید.