ایجاد اکانت جدید

ایجاد اکانت جدید


1- در پنل اصلی بر روی گزینه
Create Accounts
کلیک کنید.
username
: در این محل نام کار بری را وارد کنید(بین 4 تا 8 کاراکتر باشد و میتواند شامل کاراکتر و عدد باشد و توسط این
username
میتوانید به
FTP
و
SSH
و پنل سایت متصل شوید)


password
: در این قسمت پسورد را وارد کنید(باید بیش از 5 کاراکتر باشد)


Domain
: در این قسمت دامنه مشتری را وارد کنید.


User


Package
: در این قسمت پکیج مورد نظر برای مشتری را انتخاب کنید (قبل از ساخت اکانت ابتدا بایدپکیج را درست کنید)


IP
: آدرس آی پی سایت مشتری.


Send


Mail Notification
: اگر این گزینه انتخاب شود ایمیلی شامل
username
و
password
و دیگر اطلاعات برای ایمیل مشتری ارسال میشود.


(برای ویرایش متن ایمیل بر روی گزینه
Edit User Message
کلیک کنید)


کلید
Customize
: برای ویرایش پکیجی که برای مشتری انتخاب کردید .


پس از اتمام کار بر روی دکمه
Submit
کلیلک کنید.