متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

متصل کردن نام کاربری به بانک اطلاعاتی

از منوی اصلیdatabase روی دیتا بیس مورد نظر کلیک کنید.

روی لینک“Create New Database User” در بالای صحفه کلیک کنید.

یوزر و پسورد مورد نظر را وارد کنید سپس دکمه“Create” را بزنید.

برای حذف کاربران از منوی اصلیMySQL databases رو نامdatabaseمورد نظر کلیک کنید.

نام یوزر مورد نظر را انتخاب و“Delete Selected” را بزنید.