حذف حساب کابری ایمیل

حذف حساب کابری ایمیل

برای حذف یک حساب کابروی به منوی“POP3 E-Mail Accounts” بروید.

حساب مورد نظر را انتخاب و حذف کنید.