تغییر پسورد ایمیل

تغییر پسورد ایمیل

برای تغییر پسورد یک حساب ایمیل ابتدا به منوی“POP3 E-Mail Accounts” بروید.

روی گزینه Change وسپس ایمیل مورد نظر را انتخاب کنید.