آدرس موقت سایت پیش از تنظیم شدن DNS ها

آدرس موقت سایت پیش از تنظیم شدن DNS ها

آدرس موقت سایت پیش از تنظیم شدن DNS ها!!!

چطور می توانم وب سایت را قبل از تغییر DNS مشاهده کنم ؟

برای رویت سایت قبل از تغییر DNS بعد از ورود به کنترل پنل بر روی دامنه مورد نظر کلیک کرده و سپس گزینه Sitepreview را انتخاب کنید.ویا شما می توانید از طریق آدرس زیر نسبت به مشاهده سایت اقدام نمایید.

https://PLESK_SERVER:8443/sitepreview/http/DOMAIN

که به جای PLESK_SERVER شما باید آدرس سرور و به جای DOMAIN نام دامنه مورد نظر را وارد نمایید.

به عنوان مثال :

https://bahman.irandns.com:8443/sitepreview/http/cloudfire.ir