آدرس وب میل در Plesk

آدرس وب میل در Pleskآدرس وب میل در plesk:
آدرس وب میل من در plesk ( پلسک ) کجاست ؟
چطور در Plesk ایمیل ها را چک کنم ؟


جهت استفاده از وب میل در کنترل پنل
Plesk

 از آدرس زیر اقدام کنید:


http://webmail.domain.com

که به جای domain.com  اسم سایت مربوط به خودتون را وارد کنید.