سوئیچ کردن بین client ها در plesk

سوئیچ کردن بین client ها در plesk

چطوری در plesk بین client ها سوئیچ کنم ؟
1-ابتدا به کنترل پنل وارد شوید.
2-از قسمت client ها بر روی کلید مربوز به Swich کلیک کرده و به Account مورد نظر بروید.

که در این عکس از Clinet مروبطه به کلودفایر به client مربوط به irandns.com سوئیچ می کنیم.