تغییر پسورد Ftp در plesk

تغییر پسورد Ftp در plesk

چطور پسوردم را در plesk تغییر بدهم؟
ابتدا وارد کنترل پنل شده و از قسمت Website بر رویWeb Hosting Settings کلیک کنید.


در مرحله بعد از قسمت  Account Preferences در کادر مربوط به new password رمز عبور جدید را وارد کنید و در کادر پایین نیز جهت تایید password  رمز عبور جدید را دوباره وارکنید و سپس بر روی Ok کلیک کنید.