نحوه تغییر permission در پلسک

نحوه تغییر permission در پلسک

چطور Permission یک فولدر را تغییر بدهم ؟
برای انجام این کار بعد از ورود به کنترل پنل از بخش files بر روی File Manager کلیک کنید. و سپس به پوشه httpdocs رفته و برروی permission فولدر مورد نظر کلیک کنید و پرمیشن مربوطه را تغییر دهید.

سپس permission مورد نظر را برای فولدر و یا فایل انتخابی قرار دهید.

و سپس بر روی Ok کلیک کنید.