نجوه دسترسی به کنترل پنل

نجوه دسترسی به کنترل پنل

چگونه به کنترل پنل دستر سی پیدا کنم ؟
من از کنترل پنل Plesk ( پلسک ) استفاده می کنم .آدرس کمنرل پنل من کجاست ؟
نحوه دسترسی به کنترل پنل Plesk به دو صورت زیر امکان پذیر است.
1-با استفاده از نام دامنه
برای دسترسی به کنترل پنل ابتدا آدرس سایت خود را وارد و سپس عبارت 8443: را تایپ کنید.
به عنوان مثال:
https://cloudfire.ir:8443
http://cloudfire.ir:8880
که پرت 8880 جهت استفاده از پروتکل http  و پرت 8443 جهت استفاده  از بستر امن تر
که به جای cloudfire.ir شما باید نام سایت خود را وارد کنید.
2- با استفاده از ip :
برای دسترسی به کنترل پنل در ای روش ابتدا ip مربوط به سایت خود را از سرویس دهنده گرفته و یا با استفاده از دستور ping به ip سایت خود دسترسی پیدا کنید.  و سپس همانند بالا آدرس را وارد کنید.
https://75.125.216.132:8443
https://75.125.216.132:8880
که در مثال بالا به جای این ip ، باید Ip وب سایت خودتان را وارد کنید.
که پرت 8880 جهت استفاده از پروتکل http  و پرت 8443 جهت استفاده  از بستر امن تر