تنظیم thunderbird 3.0

تنظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1-Thunderbird را باز کنید .

2- از منوی  File  بر روی قسمت new  کلیک کرده و سپس بخش Message را انتخاب کنید. ویا کلید های Ctrl + N را از روی keyboard بفشارید.

3-اطلاعات لازم را در قسمتهای خواسته شده وارد کنید :

نام خود را وارد کنید:Your name
آدرس Email خود را وارد کنید (آدرس ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) :Email address

4-بعد از وارد کردن اطلاعات خواسته شده بر روی Continue کلیک کنید.

5- در صورت صحیح وارد کردن اطلاعات گزینه های incoming  و outgoing به صورت سبز رنگ نمایش داده می شود.

6-جهت تغییرات در SMTP  و POP  و یا IMAP و یا تغییر در port ها بر روی گزینه Edit کلیک کنید.و سپس بر روی Re-test Configuration کلیک کنید.

7-در صورت تمایل جهت  تغییر پرت های پیش فرض و تنظیمات دیگر مربوط به ایمیل بر روی Manual Setup کلیک کنید.