تنظیم Thunderbird 2.0

تنظیم Thunderbird2.0 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:


توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.


1- Thunderbird را باز کنید .

2- منوی Tools را کلیک کنید و گزینه Account settings را انتخاب کنید .

3- گزینه Add account را کلیک کنید .

4- Email را انتخاب کنید و گزینه Next را کلیک کنید .

5- اطلاعات لازم را در قسمتهای خواسته شده وارد کنید :

نام خود را وارد کنید:Your name

آدرس Email خود را وارد کنید(آدرس ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) :Email address
6- گزینه Next و سپس گزینه Finish را کلیک کنید .

7- در قسمت تب Server settings که واقع در پنجره Account settings میباشد گزینه Leave messages on server را انتخاب نکنید .