تنظیم Outlook 2003

 

تنظیم Outlook2003 برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:
توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Outlook را باز کنید .

2- منوی Tools را باز کنید گزینه Email account را انتخاب کنید .

3- َAdd email account را کلیک کنید و سپس گزینه Next را بزنید .

4- pop3 را به عنوان نوع سرور خود انتخاب کنید . برای این کار باید دکمه رادیویی pop3 را کلیک کنید و سپس گزینه Next را بزنید .

5-اطلاعات مورد نیاز را در هر قسمت وارد کنید

User information:

your name:نام خود را وارد کنید

آدرس email کامل خود را وارد کنید :Email address

Server information:

Incoming mail server : mail.domain.com

outgoing mail server : mail.domain.com

Login information

آدرس emailخود را وارد کنید:User name

Password : رمز عبور خود را وارد کنید

6- گزینه More setting را انتخاب کنید و سپس تب outgoing server را کلیک کنید .

7- قسمت My outgoing server requires authentication را چک کنید و سپس گزینه زیر را انتخاب کنید :

Use same settings as my incoming mail server

8-
تب advanced را کلیک کنید و قسمت This server requires an encrypted
connection  که در پایین بخش Incoming server    می باشد را انتخاب نکنید .

9-
قسمت This server requires an encripted connection  که در پایین بخش
outgoing server  می باشد را انتخاب نکید و سپس عدد 25 را وارد کنید .

10- دکمه Ok را کلیک کنید .

11-
Test account settings را کلیک کنید بعد از دریافت پیغام { تبریک ! تمامی
مراحل با موفقیت انجام شد } گزینه Close  را کلیک کنید .

12- دکمه Next و سپس دکمه Finish را کلیک کنید .