تنظیم Outlook Express

تنظیم Outlook Express برای استفاده از ایمیل های ارایه شده توسط کلودفایر:

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.


1- Outlook Express خود را باز کنید.

2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید .

3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید .

4- نام خود را در قسمت Display Name وارد کنید و دکمه Next را کلیک کنید .

5-
در قسمت Email address آدرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد کنید (آدرس
ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) و سپس دکمه Next را کلیک
کنید .

6- در قسمت Incoming mail server و Outgoing mail server باید mail.domain.com را وارد کنید .

7-دکمه Next را کلیک کنید .

8- در قسمت Account name باید mail@domain.com را وارد کنید .سپس رمز عبور ایمیل خود را تایپ کرده و دکمه Next را کلیک کنید .

9- دکمه Finish را کلیک کنید .

10-در بخش Account گزینه mail.domain.com را انتخاب کنید سپس گزینه Properties را انتخاب کنید .

11-به تب Advanced بروید .

12- اطلاعات خواسته شده را به شکل زیر پر کنید :

 • در قسمت ( Outgoing mail(smtpعدد 25 را وارد کنید.
 • کنترل
  نمایید قسمت (This server requires a secure connection (ssl که در پایین
  بخش (Outgoing mail (smtp قرار دارد انتخاب نشده باشد.
 • در قسمت ( Outgoing mail(POP3 عدد 110 را وارد کنید.
 • کنترل
  نمایید قسمت (This server requies a secure connection (ssl که در پایین
  بخش (incoming mail (pop3 قرار دارد انتخاب نشده باشد.

در
نسخه های مختلف مکان ردیف قرارگیری Outgoing و Incoming متفاوت است دقت
نمایید که اطلاعات وارد شده درجای صحیح هر قسمت وارد شده است .

13- به تب server بازگردید و قسمت My server requires authentication را چک کنید .

14- دکمه Ok را کلیک کنید .

در
صورتی که با مشکلی در پیکربندی و یا دریافت و ارسال ایمیل های خود مواجه
شدید یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا تیم فنی کلودفایر راهنمایی
های بیشتری به شما ارایه کنند.